Czym jest adopcja wirtualna ?

Adopcja wirtualna to rodzaj adopcji internetowej na odległość, polega na comiesięcznych wpłatach umówionej kwoty na podstawowe utrzymanie wybranego pieska, na jego sterylizację czy kastrację. Wpłaty te również wspomogą rozbudowę schroniska, tak by psiaki żyły w lepszych warunkach.

Celem projektu jest otoczenie opieką zwierząt zagrożonych problemem bezdomności oraz tych które już przebywają w schronisku, ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt poprzez działania zapobiegawcze, takie jak sterylizacja i kastracja. Skuteczna realizacja tych działań pozwalających na efektywną poprawę warunków bytowych zwierząt nie będzie możliwa bez wsparcia osób o dobrych sercach.

Przypominamy, że psiaki objęte wirtualną adopcją wciąż czekają na swoje prawdziwe, realne domki 🙂

 

Adopcja wirtualna, dla firm i instytucji ( w tym szkół i klas)
Adopcja wirtualna dla osób indywidualnych i rodzin
Jak adresować przelewy