Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 'Fauna'
ING Bank Śląski Oddział w Rudzie Śląskiej
nr konta: 80 1050 1331 1000 0010 0114 9366
tytuł przelewu: „Dla bezdomnego psa imię pieska (nr pieska)”