Tytuły „CZŁONKÓW HONOROWYCH TOZ „FAUNA” przyznane zostały następującym osobom:

  

1. Cecylia Gładysz

2. Grzegorz Zdebelak

3. Bogdan Bubała

4. Andrzej Stania

5. Danuta Pietraszewska

6. Tadeusz Kostoń

7. Adam Dudek

8. Roman Dymek

9. Karol Świerc

10. Jerzy Graliński

11. Wojciech Kościelnicki

12. Agata Dybek

13. Wiesław Honorowicz

14. Barbara Kołodziej

15. Joanna Heler-Kończakowska

16. Arkadiusz Grzywaczewski